سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس خبر داد:

انتخاب شهرداران همچنان با رأی اعضاء شوراها

سخنگوی کمیسیون شوراها و نماینده سمیرم در مجلس دهم، گفت: انتخاب شهرداران همچنان به همین روش فعلی و با رای اکثریت اعضای شوراهای اسلامی شهرها خواهد بود.

به گزارش سمیرم خبر، اصغر سلیمی، با بیان اینکه سه مدل برای نحوه انتخاب شهرداران تعیین شده بود که اعضای کمیسیون شوراهای مجلس دهم، بر این عقیده‌اند که شیوه فعلی باقی بماند.
به گفته وی، این موضوع با رای اکثریت اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مصوب و قطعی شد.
نماینده مردم سمیرم در خانه ملت، با اشاره به جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رئیس سازمان هلال احمر در جلسه امروز حضور داشت و درباره بودجه این سازمان سخن گفت.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق گزارش ارائه شده ازسوی ریاست سازمان هلال احمر،‌ طبق قانون و تبصره ۱۳ قرار بود ۵۰۰ میلیارد تومان به این سازمان ارائه شود اما چیزی از آن تخصیص داده نشد لذا قرار شد کمیسیون با مد نظر قرار دادن این موضوع در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ تدابیر لازم را مد نظر قرار دهد.
وی افزود: کمیسیون شوراها در نظر دارد اقداماتی داشته باشد تا بودجه سازمان هلال احمر به صورت مستقل در لایحه بودجه ۹۷ تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، ضمن بیان اینکه اعضای کمیسیون شوراها در کمیسیون تلفیق در جلسه آتی روز سه شنبه انتخاب می شوند،‌ خاطرنشان کرد: امروز رئیس مجلس جلسه ای با ر‍وسای کمیسیون های مجلس در خصوص بودجه سال ۹۷ خواهد داشت که رئیس کمیسیون شوراها در این جلسه نیز به بیان نظرات کمیسیون در این رابطه می پردازد.

انتها یپیام/ الف

Go to TOP