مدرس دانشگاه عنوان کرد:

تغذیه مناسب کودکان به کاهش ریسک «کمبودهای غذایی» می انجامد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: جایگاه تغذیه مناسب در کودکان، نه تنها به ارتقاء جنبه های تن سنجی، بلکه به کاهش ریسک کمبودهای مواد غذایی در کودکان می انجامد.

به گزارش سمیرم خبر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، شامگاه پنجشنبه، در کارگاه یک روزه نقش تغذیه، پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در سمیرم، تصریح کرد: بالارفتن سطح  سلامت جامعه، افزایش توان یادگیری و ارتقاء سطح تولید و در نتیجه توسعه اقتصادی نتیجه بهبود وضعیت تغذیه کودکان در همان سنین ابتدایی است.
صفوی با بیان اینکه، جایگاه تغذیه مناسب در کودکان، نه تنها به ارتقاء جنبه های تن سنجی (قد و وزن )، بلکه به کاهش ریسک کمبودهای مواد غذایی در کودکان می انجامد، ادامه داد:  سرمایه گذاری و جنبه های تغذیه ای تنها به بهبود وضعیت تغذیه و بهداشت کودک منجر نشده و کودکان دچار چاقی و اضافه وزن خواهند شد.
مدرس دانشگاه اصفهان، افزود: سوء تغذیه ناشی از عدم دریافت مواد غذایی سالم نیز به چاقی و عوارض متعاقب آن در افراد منجر می شود.
صفوی تاکید کرد: سوء تغذیه به علت کمبود دریافت مواد غذایی به لاغری و علائم ظاهری و بیو شیمیایی می انجامد
این برنامه با همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان سمیرم برگزار شد و حمعی از ورزشکاران فعال در هیات ها و رابطان بهداشت در آن حضور داشتند.

انتهای پیام/ الف

Go to TOP