امنیت شبکه توزیع با رویکرد دانش بومی

ابراهیم نژاد گفت :حرکت به سمت پیشرفت و امنیت بالای شبکه توزیع، نیازمند توجه به دانش بومی است.

به گزارش تیم رصد سمنا؛ محمد ابراهیم نژاد مدیرکل پدافند غیرعامل توانیر،اظهار کرد: امروزه با توجه به حساسیت شبکه توزیع برق و اهمیت آن در افزایش رضایت مشترکان، به کارگیری سامانه های اتوماسیون و کنترل صنعتی برای امنیت و پایداری شبکه، دغدغه بسیاری از کشورهای توسعه یافته شده است.

وی افزود: حرکت در این راستا باید با رویکرد دانش بومی باشد تا ضمن پیشرفت و امنیت بالا، نیاز به پایداری تاب آوری شبکه تضمین شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل توانیر با بیان اینکه صنعت برق کشور روند مناسبی را در این  امر در پیش گرفته، تصریح کرد:  سازمان پدافند توانیر به عنوان متولی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نیازمند استفاده بیشتر از ظرفیت های دانشگاهی و نخبگان کشور برای پایداری شبکه است.

به گفته ابراهیم نژاد، اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در آینده نزدیک، جزء کشورهایی خواهیم بود که شبکه هوشمند متناسب با فناوری روز را استفاده می کنیم.

 

 

انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران

Go to TOP