پاییز هزار رنگ سمیرم/ تصویری

تصاویر پاییز مناطق گردشگری سمیرم را از نگاه دوربین سمنا نظاره گر باشیم.

به گزارش گروه چند رسانه ی سمیرم خبر، تصاویر پاییز هزار رنگ شهرستان سمیرم را در ادامه از لنز دوربین سمنا مشاهده می کنید.

Go to TOP