مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیرم:

آرامستان های سمیرم از لحاظ بهداشتی ساماندهی می شوند

آرامستان های متعدد مناطق، شهرها و روستاهای سمیرم از نظر مسائل بهداشتی ساماندهی و بازدید خواهند شد.

به گزارش سمیرم خبر، مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیرم در جلسه کارگروه امنیت غذایی این شهرستان با اشاره به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی در آرامستان ها اظهار کرد: تعدد و پراکندگی آرامستان ها زیاد است اما این کار بویژه در باغ رضوان بعنوان آرامستان مرکزی شهر اجرا خواهد شد.
علی اصغر صبوحی افزود: شهرداری نیز در این موضوع با شبکه بهداشت و درمان همکاری خواهد کرد.
وی با اشاره به شناسایی و انجام مداخله های بهداشتی در زمینه کاهش موارد بروز بیماری دیابت نیز اظهار کرد:دیابت را باید با تلاش همگانی و فرهنگ سازی کنترل کرد و کاهش داد.
وی همچنین گفت: ادغام برنامه ایدز در برنامه تحول سلامت در سمیرم دنبال خواهد شد.
بر این اساس، این جلسه با حضور رئیس شبکه بهداشت و به ریاست سجادی، بخشدار بخش مرکزی و سایر مسئولان در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان سمیرم برگزار شد.

انتهای پیام/ الف

Go to TOP