همزمان با هفته تربیت بدنی در سمیرم برگزار شد:

مسابقه دوی صحرا نوردی دانش آموزی/تصاویر

با حضور بیش از ۷۰ دانش آموز متوسطه اول و دوم دوی صحرا نوردی دانش آموزی در سمیرم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر مسابقه دو صحرا نوردی دانش آموزی با حضور ۷۵ نفر از دانش آموزان متوسطه اول و دوم در سمیرم برگزار شد.

این مسابقه در دو گروه ۴ و ۵ کیلومتر به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان و با همکاری راهنمایی و رانندگی و اورژانس شهرستان اجرا شد که در پایان در دوی ۴۰۰۰ متر محمد صادق طائی، سینا فرهمند، حسین نوری،سید عمار موسوی و سجاد محمدی به ترتیب به مقام های اول تا پنجم دست پیدا کردند و در دوی ۵۰۰۰ متر یوسف نوروزی، محمدرضا صاعدی، رامین علیمردانی، محسن رضویان و محمد امین افشاری مقام های اول تا ۵ را از آن خود کردند.

Go to TOP