/به گزارش تیم رصد /یادداشت/

بین‌الملل عمار، فرصتی برای پر کردن خلاءهای فرهنگی انقلاب

راه‌اندازی بخش بین‌الملل جشنواره مردمی عمار در صورتی که نسبت بین‌الملل علاوه بر «جشنواره» به صفت «مردمی» بودنش نیز تسری یابد ایجاد ظرفیت عظیمی است که خلاءهای بسیاری را در فضای فرهنگی انقلاب اسلامی پر خواهد کرد.

محمد رضا محمدی نجات سازنده آثار مستند رمزگشایی از ایران، غریبه ای از غرب، ۳۳ روز جنگ، خورشید از شرق طلوع می کند و… امسال با فیلم «بین سندان و چکش » در جشنواره عمار حضور دارد. وی فارغ التحصیل رشته کارگردانی از مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی است و سابقه روزنامه نگاری در مطبوعات را نیز دارد. یادداشت زیر به قلم این مستند ساز در خصوص بخش بین الملل جشنواره عمار است. راه اندازی بخش بین الملل جشنواره مردمی عمار در صورتی که نسبت بین الملل علاوه بر « جشنواره» به صفت « مردمی» بودنش نیز تسری یابد ایجاد ظرفیت عظیمی است که خلاء های بسیاری را در فضای فرهنگی انقلاب اسلامی پرخواهد کرد. این مهم که در سایه ضعف مفرط رسانه های فرتوت رسمی برون مرزی و دستگاه های فاشل دست اندرکار فضای بین المللی فرهنگی بیش از پیش خود را نمایانده است، باید مغتنم شمرده شود. تاکید بر جنبه « مردمی » بودن بخش بین الملل از یک سو بزرگ نمایی و دادن ضریب به فرصت برقراری روابط بین ملت های مظلوم جهان است، که همچنان تشنه واقعیت جاری در ایران اسلامی هستند. واز دیگر سو امکان شناخت، دریافت خبر و تحلیل از اوضاع جهان پیرامون ما را برای مخاطب محروم ایرانی فراهم می کند. مخاطبی که رسانه های رسمی داخل از چابکی، شایستگی و توانایی لازم برای انتقال پیام از و به آن را ندارند. عمار یگانه فضایی است که در آن می توان هم از چشم دنی شکتر آمریکایی نقد سرمایه سالاری در آمریکا را شناخت و هم از چشم فیلمسازی فلسطینی جدید ترین اوضاع واحوال فلسطین مظلوم را به تماشا نشست. از دیگر سو برای مخاطب خارجی جشنواره امکان فهم آنچه در ایران می گذرد را فراهم ساخت. در صورتی که پل های لازم برای ارتباط بین فضاهای فرهنگی غیررسمی در دو سوی این رابطه بخوبی برقرار شود هم مخاطب غیر ایرانی که پاسخ پرسش های خود درباره ایران و پیام انقلاب آن را از طریق رسانه های رسمی نمی یابند، فرصت درک و شناخت پیدا می کنند و هم مخاطبان داخلی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی دریچه ای به فهم جهان پیرامون می یابند. باید مشتاقانه به انتظار نشست و دید که این ظرفیت عظیم چگونه مجال ظهور و بروز در ذیل عنوان « بخش بین المللی جشنواره مردمی عمار» پیدا می کند.

Go to TOP