ایران عضو مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی شد

نمایندگان مجلس با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی موافقت کردند.

به گزارش تیم رصد سمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی موافقت کردند.

طبق ماده واحده لایحه مذکور به دولت اجازه داده می‌شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به حق پرداخت عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید.

تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

مطابق با تبصره این ماده رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

 

انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان

Go to TOP