افق روشن سمیرم / انتقاد عبث کافیست زمان حرکت رو به جلو رسیده است

امروز وقت رهایی شهرستان از مدیریت سنتی برای حرکتی روبه جلو با مشارکت مردم فرارسیده است.

بهنام منصورزاده _ خبرنگار سمنا/ شاید دیگر هنگامه ی آن رسیده که شهرستان سمیرم هم از مدیریت سنّتی خود عبور کرده و کم کم پای در جای پای کلان شهر ها و یا حتّی مناطق کم بهره ای که روز به روز حرکت رو به جلو داشته اند بگذارد، مدیریت شهری باید به نخبگان سپرده شود و امیدواریم اعضای شورای شهر و شهردار از مشاوران جوان استفاده کنند.

مسایل و مورادی در طی مدت اخیر روی داده که این اتفاقات، مسیر شهرستان برای جلوگرد و نیل به اهداف مهم را هموار کرده است.

راه یافتن مجموعه ای از نیروهای ارزشی، با تجربه و جوان به جمع شورای اسلامی شهرستان، ایجاد ارتباط حضوری و کلامی به صورت مکرّر بین نماینده ی منتخب شهرستان با شهروندان برای اوّلین بار و از همه مهمتر باز شدن فضای رسانه ای از مهمترین وقایعی است که شاید پیش از این وجود نداشته و این فرصت اکنون در شهرستان بوجود آمده است.

در این میان مهمترین و موثر ترین نقش را به قطع رسانه ایفا می کند، پیش از این، چه مردم و چه مسئولان نسبت به این مسئله رغبتی نشان نمی دادند و دیده می شد حتّی در مورادی واکنش های غیر منتظره ای در مواجهه با پوشش خبری در مقابل رسانه و فرد رسانه ای انجام می شد که این روند مسیر آگاهسازی را دشوار ساخته بود .

اکنون امید می رود با تلاش های مضاعف و شبانه روزی اصحاب رسانه سطح مطالبات مردم از مسئولان بالا برود و در این راستا رسانه حامی مردم و متقابلاً مردم حامی رسانه بمانند که تلفیق این دو بازو قطبی محکم از نهاد خود مردم خواهد ساخت .

اکنون امید واریم با حرکت رو به جلو و جنبش نخبگان، دانشجویان، روشنفکران و تحصیل کرده های شهرستان فضای گفتمانی و اندیشه ای در شهرستان برای اوّلین بار ایجاد شود، شاید وقت آن رسیده که بحث های سیاسی، انتقادی، فرهنگی و اجتماعی، و از همه مطرح تر مطالبات مردمی  از داخل تاکسی ها به کف دانشگاه و بین قشر تحصیلکرده راه پیدا کند و در راستای این حرکت خود جوش کسی جز تک تک خواننده های این متن یعنی شهروندان کاری انجام نخواهند داد

انتقاد عبث کافیست زمان حرکت رو به جلو رسیده _بسم الله

Go to TOP