تیشه به ریشه خود و آیندگان زدن زرنگی نیست

عدم توجه به تقویم کوچ و حضور دام ها در مراتع در سایه کم توجهی امروز تیشه بر ریشه خود و آیندگان می زند.

علی حسین بهرامیان – سمنا/ آری وقتی قرق کوتاه‌مدت بهاره باهدف جلوگیری از ورود دام به مراتع ییلاقی به لحاظ به بذر نشستن گونه‌های مرتعی و پنجه زدن گونه‌های در حال تجدید حیات آماده شدن بستر مرتع برای تعلیف دام و بهره‌برداری و… معمولاً تا ۲۵ اردیبهشت و نهایتاً آخر اردیبهشت‌ماه هرساله پیش‌بینی‌شده و دولت برای عملیاتی کردن این پروژه اعتبار گذاشته است (و تنها پرژه ای است که نتیجه اقدام قانونیش باعث ارز اوری وتوجیه اقتصادی آن بیش از یک صد میلیون برابر هزینه کردش است)

حال: وقتی قرق کوتاه مدت بهاره به جای اینکه بعد از ۲۵ اردیبهشت ماه آزاد شود اول اردیبهشت ماه آزاد می شود چه ها که نمی شود!

تاثیرات جدی را، جدی بگیرید

جلوگیری ازحیف ومیل پول بیت المال تا آخر ۲۵ اردیبهشت

زیاد مهم نیست که مراتع در حالت مرطوب لگد مال شود مهم رضایت بهره برداران خاص است. اینکه در سال های بعد به علت لگد مال شدن، رُستنی ها نتوانند سر از خاک بیرون بیاورند و یا فرسایش آبی تشدید شود و نفوذپذری به تقلیل برود مهم نیست. رضایت سیاسیون وتعریف کردن آنها مهم است!

آیا می دانید گونه های یک ساله –گندمیان- اوج تولد تا رشد و متراکم شدنشان در پهنه مرتع، از اول اردیبهشت ماه تا آخراین ماه درمراتع ییلاقی است، حال اگر اول اردیبهشت ماه قُرق عشایر آزاد شود جای نگرانی نیست که احشام از این گونه ها استفاده اولیه داشته باشند تا گونه های الیت و درحال انقراض فرصت حجیم شدن واستقرار و… پیداکنند و مهم نیست که تعادل ریز مغذی ها زیر اشکوب گونه های چند ساله از بین برود و تشدید فرسایش را داشته باشیم!

گفته ایم ویادآورمی شویم با زبان بی زبانی، مهم رضایت است نه توجه به گرایش آینده، پس همین که آتش سوزی کمتر شود باید تشویق شوید.

دامداران باید حداکثر ۱۲۰ روز از مراتع استفاده کنند، مهم نیست از اول اردیبهشت ماه تاپایان حداقل آبان ماه به بیش از ۱۲۰ برسد

بالاخره برف که آمد سردشان می شود می روند به سمت قشلاق یا سرما برف و باران باعث می شود امورعشایر، هلال احمر و … برحسب حس انسان دوستانه اعتبارات مدیریت بحران را برای آنهایی که باید آخر شهریور کوچ می کردند هزینه کنند.

به هر روی زمین است! زیاد مهم نیست حتی نابود کردن قرق های سنواتی وذخیره گاههای جنگلی بعد از کمبود علوفه بالاخره این قرقها روزی باید بکار بیایند…

درپایان ذکر این نکته ضروری است که میز ریاست مهم نیست بلکه رعایت قانون، تقویم کوچ و حفظ طبیعت خدادادی برای نسل آهای آینده مهم است.

انتهای پیام/

Go to TOP