همزمان با هفته سلامت برگزار شد

همایش پیاده روی رابطان سلامت

همایش رابطان سلامت سمیرم همزمان با هفته سلامت برگزار شد.

به گزارش گروه شهروند خبرنگار سمنا، به مناسبت هفته سلامت همایش پیاده روی رابطان سلامت سمیرم از شبکه بهداشت و درمان سمیرم تا پارک دریاچه برگزار شد.

ارسالی: جلیل صابری

Go to TOP