قلب هایی که به آهن سرد جان می دهند

انسان های شریفی که عمر خود را در پای کوره های داغ آهنگری گذراندند هرگز یادشان از خاطر مردمان این شهر فراموش نخواهد شد.

به گزارش گروه شهروند خبرنگاری سمنا، آهنگری شغلی پربرکت و پررزق و روزی ولی سخت و طاقت فرسا بوده که به یمن ماشینی شده زندگی مردم در حال فراموشی است.

اما فراموش نخواهند شد مردان زحمت کشی که پای کوره هایی از آتش به جان آهنی سرد افتاده تا با نرمی قلبشان آن آهن سرد و بی روح را جان دوباره بدهند.

فراموش نخواهند شد آنانی که هنوز میراث گذشتگانشان را به فراموشی نسپرده اند.

ارسالی:الیاس کاوه

انتهای پیام/

  1. Elyaskaveh گفت:

    سپاس از همکاری وبذل عنایت خبرنگاران عزیز

Go to TOP