گفتگوی تلفنی ظریف با کری و اعلام نارضایتی ایران از تحولات اخیر

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی وزیر خارجه امریکا، نارضایتی ایران را پیرو تحولات اخیر، در زمینه اجرای مفاد اقدام مشترک به کری گوشزد کرد.

به گزارش تیم رصد سمنا ، اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه درخصوص تماس تلفنی وزیر امور خارجه آمریکا با دکتر ظریف اعلام کرد: پیرو تحولات اخیر، در زمینه اجرای مفاد اقدام مشترک، وزیر خارجه آمریکا با دکتر ظریف تماس تلفنی داشته و وزیر امور خارجه کشورمان مراتب نارضایتی ایران را اعلام کرده است .

دکتر ظریف در همین زمینه با خانم اشتون نیز تبادل نظر داشته است .

Go to TOP