توزیع سمنو در اداره برق سمیرم به مناسبت ۲۲ بهمن/تصاویر

اداره برق سمیرم همزمان با ۲۲ بهمن نسبت به توزیع سمنو در بین راهپیمایان اقدام کرد.

به گزارش گروه شهروندی سمنا، اداره برق سمیرم همزمان با ۲۲ بهمن نسبت به توزیع سمنو در بین راهپیمایان اقدام کرد.

ارسالی از : امین بهرامیان

Go to TOP