برگزاری جشن انقلاب در کانون اسکان عشایری گل افشان/تصاویر

جشن انقلاب در کانون اسکان عشایری گل افشان با حضور اصغر سلیمی، نماینده شهرستان و جمعی از مسئولین به همراه افتتاحیه پروژه اسفالت و زیر سازی فاز دو گل افشان برگزار شد.

به گزارش گروه شهروند خبرنگاری سمنا، جشن انقلاب در کانون اسکان عشایری گل افشان با حضور اصغر سلیمی، نماینده شهرستان و جمعی از مسئولین به همراه افتتاحیه پروژه اسفالت و زیر سازی فاز دو گل افشان برگزار شد.

ارسالی از: خانم طائی

 

Go to TOP