این مار دو بز را بلعید+تصویر

مار پس از خوردن بزها به حدی سنگین شده بود که نمی توانست حرکت کند به همین خاطر روستائیان خیلی راحت این حیوان را شکار کردند

به گزارش تیم رصد سمنا مار پس از خوردن بزها به حدی سنگین شده بود که نمی توانست حرکت کند به همین خاطر روستائیان خیلی راحت این حیوان را شکار کردند.
115859_665
منبع: آفتاب
Go to TOP