نماینده مردم سمیرم:

اقدام عملی راه مقابله با بدعهدی های آمریکاست

اصغر سلیمی گفت: بدعهدی های آمریکایی ها در برجام نیازمند اقدام متقابل برای دفاع از حقوق ملت ایران است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سمیرم خبر اظهار کرد: در حالی که بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل پس از برجام لغو شد امروز در بخش بانکی شاهدیم طرف مقابل تعهدات خود را زیرپا گذاشته و به بدعهدی های خود ادامه می دهد.

اصغر سلیمی افزود: تمدید تحریم ایسا که بر اساس توافقات انجام شده برجام نباید صورت می گرفت و انتظار وتو آن از سوی مقامات آمریکایی بود نشان از بدعهدی و دروغگویی آمریکایی ها دارد.

وی در واکنش به بدعهدی های آمریکایی ها در برجام گفت: بی مسئولیتی  طرف مقابل در برابر تعهداتش نیازمند اقدام متقابل بوده و ادامه این بدعهدی ها نیازمند اقدام عملی در برابر بدعهدی های برجام است.

سلیمی با اشاره به یکساله شدن برجام گفت: تمدید وضعیت اضطرار علیه ایران از جانب رئیس جمهور آمریکا در حالی که یک هفته از عمر ریاست جمهوری وی باقی مانده نشان از دروغ گویی و بدعهدی آمریکایی ها در برابر ایران داشته و از دولتمردان انتظار اقدام متقابل وجود دارد.

وی تلاش تیم مذاکره کننده ایرانی را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: دشمنی آمریکایی ها با ملت ایران با برجام پایان نخواهد یافت و امروز شاهدیم که آنان برخلاف توافقات عمل می کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: تمدید وضعیت اضطرار علیه ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا مهر تایید بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکایی ها بوده و امیدواریم این بدعهدی ها و دروغگویی ها در آینده درسی برای دفاع از حقوق ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

انتهای پیام/

Go to TOP