نماینده سمیرم:

برنامه ششم توسعه بر اقتصاد کشور تکیه دارد

نماینده سمیرم در مجلس دهم گفت: در برنامه ششم توسعه بر خروج از رکود و رونق اقتصادی توجه ویژه شده است.

اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار سمیرم خبر با اشاره به تکیه برنامه ششم توسعه بر اشتغال و اقتصاد اظهار کرد: امور آب و محیط زیست، توسعه سواحل مکران، بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و حاشیه شهری ازجمله روستاها و آثار باستانی، بهبود محیط کسب و کار و اشتغال، توانمندسازی محرومین، کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی، رفع تبعیض میان بیمه شدگان جامعه و توسعه امنیت و سطح دفاعی کشور در این برنامه دیده شده است.

وی گفت: در برنامه ششم توسعه به دنبال رشد و رونق در اقتصاد کشور بوده ایم و با توجه به برنامه ریزی کاملی که انجام شده برای رشد ۸ درصدی به عنوان زیربنای این برنامه تلاش های فراوانی صورت گرفته است.
سلیمی با اشاره به مشکلات اقتصادی و اشتغال جامعه گفت: این مشکل از نبود الزامات و هدف گذاری های دقیق منطبق با چشم انداز اقتصادی حاصل شده و در برنامه ششم توسعه راه های جبران پیش بینی شده است.

وی با اشاره به عوامل اقتصادی همچون یارانه ها، نظام پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان، بودجه دولت و در آمدهای نفتی گفت: در این برنامه برای رسیدن به رونق اقتصادی توجه ویژه ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام شده که باید دولت زمینه های مناسب را برای جذب آنان فراهم کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه مبنای پرداخت های حقوق کارمندان و بازنشتگان مشخص شده و مقرر شده تا کلیه حقوق و مزایای کارمندان به حساب مشخصی واریز شود نا دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور بر آن نظارت داشته باشد.

وی سهم مجلس در راه رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه و رونق اقتصادی را انجام تکالیف سخت دانست و گفت: این وظیفه با همکاری سایر دستگاه های مربوطه شدنی بوده و مجلس به عنوان وضع کننده قانون ۲۰ درصد وقتش را برای ایجاد قانون و ۸۰ درصد دیگر را صرف نظارت بر قانون خواهد کرد.

اصغر سلیمی دولت را در برداشت از درآمدهای نفتی غریبه خواند و گفت: اگر دولت کسری بودجه داشته باشد باید از طریق صرفه جویی کسری خود را جبران کند.

وی با اشاره به درآمد های دولت از طرح هدفنمدسازی یارانه ها گفت: امروز کمتر سخن از درآمد دولت از یارانه ها گفته می شود در صورتی که این رقم در سال ۹۵ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال قبل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانش به مردم پرداخت می شده و رقمی حدود پنج هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص می یافته است.

وی خاطرنشان کرد: که قدرت یارانه های دریافتی مردم با توجه به تورم های اخیر بسیار پائین بوده و برای رفع مشکلات این چنینی باید درآمدها شفاف و نظارت ها دقیق تر گردد.

  1. سمیرمی گفت:

    حناب اقای دکتر سلیمی لطفا بفرمایید چه راهکاری پبش بینی کرده اید تا برنامه اجرایی شود؟ چون که دولت معتقد است برنامه قابلیت اجرایی پایینی دارد.

Go to TOP