صدر نشینی مدرسه طاهره در مسابقات والیبال

مدرسه طاهره در مسابقات والیبال دختران دانش آموزش شهرستان سمیرم موفق به کسب مقام اول شد.

به گزارش خبرنگار سمیرم خبر، مسابقات والیبال دختران دانش آموز شهرستان سمیرم در مقطع متوسطه اول به همت تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان سمیرم برگزار شد.

در این مسابقات تیم والیبال مدارس طاهره، صداقت و زینب به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

ارسالی: سرکارخانم بهرامیان

 

Go to TOP