بارش ۱۰۲ میلیمتر باران در سمیرم

پایان هفته گذشته سمیرم شاهد بارش بیش از یکصد میلیمتر باران بود.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، آمار های اداره کل هواشناسی استان اصفهان از بارش ۱۰۲٫۵ میلیمتری بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته خبر می دهد.

بنابر آمار های اداره کل هواشناسی استان اصفهان بارش سال زراعی گذشته حدود ۲۵۷ میلیمتر بوده و میزان میانگین بارندگی بلند مدت سمیرم ۴۱۳ میلیمتر می باشد.

بارش در سال زراعی نسبت به سال گذشته تا صبح پنج شنبه با ۸۹  درصدی روبرو بوده و نسبت به میانگین بارندگی کمبود ۹۴ درصدی بارش را در شهرستان شاهد بوده ایم.

Go to TOP