مسابقه نقاشی خیابانی در سمیرم برگزار شد+عکس

با حضور جمعی از کودکان سمیرمی مسابقه نقاشی خیابانی با موضوع آزاد روبه روی کتابخانه شیخ حبیب الله فضائلی سمیرمی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سمیرم خبر با حضور جمعی از کودکان سمیرمی و خانواده آنها مسابقه نقاشی خیابانی با موضوع آزاد رو به روی کتابخانه شیخ حبیب الله فضائلی سمیرمی برگزار شد.

Go to TOP