جلسه مربیان پرورشی و اداره تبلیغات +عکس

جلسه مربیان پرورشی و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان سمیرم در نمازخانه سازمان برگزار شد.

به گزارش گروه شهروند خبرنگار سمیرم خبر جلسه مربیان پرورشی و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان سمیرم  برای همکاری بیشتر بین روحانیون و مدارس با هدف تاثیر گذاری بیشتر در نمازخانه سازمان تبلیغات سمیرم برگزار شد.

ارسالی: سازمان تبلیغات اسلامی

Go to TOP