شهروند خبرنگار:

شام غریبان سمیرم

تصاویری شمع های شام غریبان سمیرم را مشاهده می کنید.

به گزارش گروه شهروند خبرنگار سمیرم خبر، تصاویر ارسالی از شمع های شام غریبان را در ادامه مشاهده می کنید.

ارسالی: نازنین صابری

Go to TOP