عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در هیئت حضرت ابوالفضل (ع) شهر کمه/تصاویر

عزاداری با شکوه اباعبدالله الحسین در هیئت حضرت ابوالفضل (ع) شهر کمه برگزار شد.

به گزارش گروه شهروند خبرنگار سمیرم خبر، عزاداری با شکوه اباعبدالله الحسین در هیئت حضرت ابوالفضل (ع) شهر کمه برگزار شد.درادامه تصاویر این مراسم را مشاهده می کنید.

ارسالی از: سید عقیل موسوی

Go to TOP