- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

و من حسرت میخورم…

پایگاه خبری سمیرم خبر/ حسین آقالر_من هم یکی هستم مثل بقیه،گاهی فراموش می کنم و بخاطر این فراموشی حسرت میخورم. امروز فراموشی بزرگترین درد جامعه ماست و من حسرت میخورم! گاهی مناسبت ها مرهمی می شود برای این بیماری، و درد فراموشی را علاج می کند.

یاد فیش های حقوقی نجومی افتادم و من حسرت میخورم. بگذریم …

هفته ی دفاع مقدس است و بحث را عوض میکنم یادی میکنم از شهدایی که فیش حقوق نجومی نداشتند اما آمارشان نجومی بود…و من حسرت میخورم
حسرت میخورم، بر تاریخ تولدم! شناسنامه ام می گوید من وقتی بدنیا آمدم که سه سال از قطعنامه ۵۹۸ می گذرد.ومن حسرت میخورم که معنی دفاع مقدس را فقط در فیلم ها فهمیدم و نام شهدا را فقط در کتب ها دیدم و من حسرت میخورم

چند روز پیش معرکه پهلوانی را دیدم  که با مار و خرس و زنجیرپاره کردن  نظر مردم را به خود جلب کرده بود و همه برایش دست میزند و او را پهلوان صدا می کردند. اما همانجا صدای سرفه ی مردی را می شنیدم که جانباز شیمایی جنگ بود و من حسرت میخورم

و من حسرت میخورم برای کوچه های شهرم که از میان این همه نام شهید ، نامشان شده نیلوفر و شقایق و نسترن.

همین روزها نتیجه کنکور اعلام می شود یاد مهدی زین الدین افتادم رتبه تک رقمی کنکور که دفاع را به تحصیل ترجیح داد و من حسرت میخورم.

خرمشهر را خدا آزاد کرد و اما خرمشهر های دلهایمان هنوز هم زیر سلطه ی شیطان است و من حسرت میخورم