برنامه روز چهارم پارالمپیک ریو ۲۰۱۶

برنامه کامل چهارمین روز پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ مشخص شد.

به گزارش تیم رصد سمیرم خبر به نقل از خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان کاروان پارالمپیکی کشورمان در چهارمین روز از مسابقات در رشته های ذیل به میدان رقابت ها می روند:
فوتبال ۵ نفره:ایران – مراکش ساعت ۱۰-۹ به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به وقت ایران در زمین شماره یک مجموعه ورزشی تنیس المپیک
رشته تیر و کمان: ابراهیم رنجبر،غلامرضا رحیمی، محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت ۱۲:۲۰-۹ به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۵۰ به وقت ایران
رشته دو و میدانی ماده پرتاب وزنه: محسن کائیدی،سیامک صالح فرج زاده ساعت ۱۳-۱۰:۰۳ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۳ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران در استادیوم المپیک
رشته دو و میدانی ماده دو ۱۰۰ متر: احمد اجاقلو ساعت ۱۰:۵۱-۱۰:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۲۱ به وقت ایران در استادیوم المپیک
رشته دو و میدانی ماده دو ۱۵۰۰ متر: حمید اسلامی ساعت ۱۲:۲۲ تا ۱۲:۴۲ به وقت برزیل ۱۹:۵۲ تا ۲۰:۱۲ به وقت ایران در استادیوم المپیک
رشته تیر و کمان: ابراهیم رنجبر،غلامرضا رحیمی، محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت ۱۷:۳۰-۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۳۰ تا ۱ بامداد به وقت ایران
رشته بسکتبال با ویلچر: تیم ملی ایران از ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۷ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۴۵ تا ۳۰ دفیقه بامداد به وقت ایران به مصاف برزیل می رود.
رشته تیر و کمان: ابراهیم رنجبر،غلامرضا رحیمی، محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت ۱۷:۵۵-۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱ تا ۱:۲۵ بامداد به وقت ایران
رشته تیر و کمان: ابراهیم رنجبر،غلامرضا رحیمی، محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت ۱۸:۲۰-۱۷:۵۵ به وقت برزیل و ساعت ۱:۲۵ تا ۱:۵۰ بامداد به وقت ایران
برنامه روز چهارم پارالمپیک ریو 2016
برنامه سایر رقابت ها به شرح ذیل است:
تیر و کمان:
مرحله یک هشتم نهایی:
میکس تیمی ریکرو ساعت ۹:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۹:۲۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۵۵ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۹:۵۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۲۰ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۰:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۰:۴۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۱۰ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۱:۰۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۵ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۱:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۱:۵۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۲۵ به وقت ایران
یک چهارم نهایی:
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۵:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۵:۲۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۵۵ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۵:۵۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۲۰ به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۶:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۴۵ به وقت ایران
نیمه نهایی:
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۶:۴۰ به وقت برزیل و ساعت ۰۰:۱۰ بامداد به وقت ایران
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۷:۰۵ به وقت برزیل و ساعت ۰۰:۳۵ بامداد به وقت ایران
رده بندی:
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۰۱:۰۰ بامداد به وقت ایران
فینال:
میکس تیمی ریکرو ساعت ۱۷:۵۵ به وقت برزیل و ساعت ۰۱:۲۵ بامداد به وقت ایران
برنامه روز چهارم پارالمپیک ریو 2016
دو و میدانی( مردان و زنان):
مرحله مقدماتی دوی ۴۰۰ متر مردان کلاس تی۵۳ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۰۸ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۳۸ به وقت ایران
مرحله نهایی پرتاب وزنه بانوان کلاس اف ۵۳ ساعت ۱۰:۰۳ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۳ به وقت ایران
مرحله نهایی دوی ۴۰۰متر مردان کلاس تی ۵۴ ساعت ۱۰:۱۶ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۶ به وقت ایران
مرحله مقدماتی دوی ۴۰۰ متر بانوان کلاس تی۳۷ از ساعت ۱۰:۲۴ تا ۱۰:۳۲ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۵۴ تا ۱۸:۰۲ به وقت ایران
مرحله نهایی پرش طول مردان کلاس تی ۳۶ ساعت ۱۰:۳۸ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۰۸ به وقت ایران
مرحله نهایی دوی ۲۰۰متر مردان کلاس تی ۳۵ ساعت ۱۰:۵۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۲۰ به وقت ایران
مرحله نهایی دوی ۲۰۰متر بانوان کلاس تی ۱۲ ساعت ۱۰:۵۷ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۲۷ به وقت ایران
مرحله نهایی پرتاب وزنه مردان کلاس اف ۴۲ ساعت ۱۰:۵۹ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۲۹ به وقت ایران
مرحله مقدمانی دوی ۲۰۰متر بانوان کلاس تی ۳۶ از ساعت ۱۱:۱۳ تا ۱۱:۱۹ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۴۳ تا ۱۸:۴۹ به وقت ایران
مرحله مقدماتی دوی ۲۰۰متر بانوان کلاس تی۱۱ از ساعت ۱۱:۲۶ تا ۱۱:۵۸ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۵۶ تا ۱۹:۲۸ به وقت ایران
مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰متر مردان کلاس تی۳۸ از ساعت ۱۲:۲۲ تا ۱۲:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۵۲ تا ۲۰:۰۰ به وقت ایران
مرحله نهایی دوی ۴ * ۱۰۰ متر مردان کلاس تی۴۷-۴۲  ساعت ۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۰ بامداد به وقت ایران
مرحله نهایی پرتاب نیزه مردان کلاس اف ۵۷ ساعت ۱۷:۳۴ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۴ بامداد به وقت ایران
مرحله مقدماتی دوی ۴ * ۱۰۰ متر مردان کلاس تی۱۳-۱۱ ساعت ۱۷:۳۷ تا ۱۷:۴۴ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۷ تا ۱:۱۶ بامداد به وقت ایران
مرحله نهایی پرتاب دیسک مردان کلاس اف۱۱ ساعت ۱۷:۴۸ به وقت برزیل و ساعت ۱:۱۸ بامداد به وقت ایران
مرحله مقدماتی دوی ۲۰۰ متر بانوان کلاس تی۲۰  ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۷:۵۶ به وقت برزیل و ساعت ۱:۲۰ تا ۱:۲۶ بامداد به وقت ایران
مرحله نهایی دوی ۴۰۰ متر بانوان کلاس تی ۴۴ ساعت ۱۸:۱۲ به وقت برزیل و ساعت ۱:۴۲ بامداد به وقت برزیل
مرحله مقدماتی دوی ۱۵۰۰ متر بانوان کلاس تی۵۴  از ساعت ۱۸:۱۹ تا ۱۸:۲۷ به وقت برزیل و ساعت ۱:۴۹ تا ۱:۵۷ بامداد به وقت ایران
مرحله نهایی پرش ارتفاع مردان کلاس تی ۴۴ ساعت ۱۸:۳۶ به وقت برزیل و ساعت ۲:۰۶ بامداد به وقت ایران
مرحله نهایی دوی ۱۰۰متر مردان کلاس تی ۳۴ ساعت ۱۸:۳۸ به وقت برزیل و ساعت ۲:۰۸ بامداد به وقت ایران
مرحله مقدماتی دوی ۱۵۰۰ متر مردان  کلاس تی ۵۴ از ساعت ۱۸:۴۸ تا ۱۹:۰۴ به وقت برزیل و ساعت ۲:۱۸ تا ۲:۳۴ بامداد به وقت ایران
مرحله نهایی دوی ۲۰۰متر مردان کلاس تی ۴۴ ساعت ۱۹:۲۱ به وقت برزیل و ساعت ۲:۵۱ بامداد به وقت ایران
مرحله نیمه نهایی دوی ۲۰۰ متر بانوان کلاس تی ۱۱ ساعت ۱۹:۴۳ تا ۱۹:۵۵ به وقت برزیل و ساعت ۳:۱۳ تا ۳:۲۵ بامداد به وقت ایران
برنامه روز چهارم پارالمپیک ریو 2016
بوچیا:
میکس جفت:
مرحله مقدماتی:
هنگ کنگ و بریتانیا کلاس BC4 ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
اسواکی و پرتغال کلاس BC4 ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
چین وبرزیل کلاس BC4 ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰  به وقت ایران
کانادا و تایلند کلاس BC4 ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰  به وقت ایران
کره و برزیل کلاس BC3 ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
بلژیک و کانادا کلاس BC3 ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
یونان وپرتغال کلاس BC3 ساعت ۱۲:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران
بریتانیا وسنگاپور کلاس BC3 ساعت ۱۲:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران
دوچرخه سواری ( زنان و مردان):
مرحله مقدماتی ۳۰۰۰ هزار متر انفرادی تعقیبی بانوان ساعت ۱۰:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
یک چهارم نهایی:
 ۷۵۰ متر سرعت تیمی مختلط کلاس (C1،۵) ساعت ۱۰:۴۷ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
اهدای مدال و فینال ۱۰۰۰متر تایم تریل مردان ساعت ۱۱:۲۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۵۵ به وقت ایران
اهدای مدال و دیدار رده بندی ۳۰۰۰هزار متر بانوان ساعت ۱۲:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۴۵ به وقت ایران
اهدای مدال و فینال ۳۰۰۰هزار متر بانوان ساعت ۱۲:۲۲ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۵۲ به وقت ایران
 اهدای مدال و دیدار رده بندی ۷۵۰ متر سرعت تیمی مختلط کلاس (C1،۵) ساعت ۱۲:۴۲ به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۲۲ به وقت ایران
 اهدای مدال و فینال ۷۵۰ متر سرعت تیمی مختلط کلاس (C1،۵) ساعت ۱۲:۴۶ به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۲۶ به وقت ایران
سوارکاری:
مرحله مقدماتی تیم تست ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
مرحله مقدماتی تیم تست ساعت ۱۴:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
برنامه روز چهارم پارالمپیک ریو 2016
فوتبال( ۵ نفره) :
ایران و مراکش ساعت ۹:۰۰به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران
آرژانتین و اسپانیاساعت ۱۱:۰۰به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
برزیل و ترکیه ساعت ۱۶:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران
چین و مکزیک ساعت ۲۰:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت ایران
گلبال( مردان)  :
برزیل و الجزایر  ساعت ۹:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران
چین و ترکیه ساعت ۱۳:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۴۵ به وقت ایران
آمریکا و فنلاند ساعت ۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۰ بامداد به وقت ایران
گلبال( زنان)  :
آمریکا و ژاپن ساعت ۱۰:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت ایران
کانادا و اوکراین ساعت ۱۴:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
استرالیا و ترکیه ساعت ۱۸:۴۵ به وقت برزیل و ۲:۱۵ بامداد به وقت ایران
وزنه برداری:
بخش مردان:
 اهدای مدال و فینال وزن ۷۲- کیلوگرم ساعت ۱۳:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
وزنه برداری( بخش زنان):
 اهدای مدال و فینال وزن ۶۱- کیلوگرم ساعت ۱۰:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
 اهدای مدال و فینال وزن ۶۷- کیلوگرم ساعت ۱۶:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران
برنامه روز چهارم پارالمپیک ریو 2016
روئینگ( مردان و زنان):
فینال B:
روئینگ تک نفره زنان ساعت ۸:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۶ به وقت ایران
روئینگ تک نفره مردان ساعت ۸:۵۰ به وقت برزیل و ساعت۱۶:۲۰ به وقت ایران
روئینگ مختلط دو نفره ساعت ۹:۱۰  به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۴۰ به وقت ایران
روئینگ مختلط چهار نفره ساعت ۹:۳۰  به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران
فینال A:
روئینگ تک نفره زنان ساعت ۹:۵۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۲۰ به وقت ایران
روئینگ تک نفره مردان ساعت ۱۰:۱۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۰ به وقت ایران
روئینگ مختلط دو نفره ساعت ۱۰:۳۰  به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران
روئینگ مختلط چهار نفره ساعت ۱۰:۵۰  به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۲۰ به وقت ایران
تیر اندازی:
مرحله یک چهارم نهایی
تپانچه ۲۵متر مختلط ساعت ۹:۱۵  به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران
تپانچه ۲۵متر مختلط ساعت ۱۱:۰۰  به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
مرحله نیمه نهایی:
تپانچه ۲۵متر مختلط ساعت ۱۳:۰۰  به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران
اهدای مدال و دیدار رده بندی تپانچه ۲۵متر مختلط ساعت ۱۳:۱۵  به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۴۵ به وقت ایران
اهدای مدال و فینال تپانچه ۲۵متر مختلط ساعت ۱۳:۲۵  به وقت برزیل و ساعت ۲۰:۵۵ به وقت ایران
والیبال نشسته( مردان):
برزیل و مصر ساعت ۱۰:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
آمریکا و آلمان  ساعت ۱۸:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲:۰۰ به وقت ایران
والیبال نشسته( زنان):
کانادا و هلند ساعت ۱۴:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
برزیل و اوکراین ساعت ۲۰:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۴:۰۰ بامداد به وقت ایران
بسکتبال ویلچر(مردان):
اسپانیا واسترالیا ساعت ۹:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران
ترکیه و هلندساعت ۱۱:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۱۵ به وقت ایران
انگلیس و آلمان ساعت ۱۲:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۴۵ به وقت ایران
برزیل و ایران ساعت ۱۵:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۴۵ به وقت ایران
الجزایر و آمریکا ساعت ۱۸:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران
ژاپن و کانادا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت ایران
بسکتبال با ویلچر( زنان):
آلمان و کانادا ساعت ۱۰:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
آمریکا و هلند ساعت ۱۵:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۱۵ به وقت ایران
الجزایر و فرانسه ساعت ۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۰ بامداد به وقت ایران
برزیل و بریتانیا ساعت ۲۱:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۵:۰۰ بامداد به وقت ایران
مسابقات سه گانه:
اهدای مدال و فینال زنان کلاس PT4  ساعت ۱۰:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
اهدای مدال و فینال زنان کلاس PT2  ساعت ۱۰:۰۳ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۳ به وقت ایران
اهدای مدال و فینال زنان کلاس PT5  ساعت ۱۱:۳۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۰۵ به وقت ایران
تنیس روی میز (مردان):
یک چهارم نهایی:
نروژ و چین تایپه ساعت ۱۰:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت ایران
آلمان و مصر ساعت ۱۰:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت ایران
تنیس روی میز ( زنان):
نیمه نهایی:
اوکراین و هنگ کنگ ساعت ۱۰:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت ایران
لهستان و هنگ کنگ ساعت ۱۰:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت ایران
فرانسه و فیلیپین ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
آلمان و چین ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
برزیل و چین ساعت ۱۱:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۱۵ به وقت ایران
لهستان و چین ساعت ۱۱:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۱۵ به وقت ایران
شنا( مردان و زنان):
برنامه روز چهارم پارالمپیک ریو 2016
مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاسSB5  از ساعت ۹:۳۰ تا ۹:۳۴ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۰۳ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر پروانه بانوان کلاسSB5  از ساعت ۹:۳۹ تا ۹:۴۴ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۰۹ تا ۱۷:۱۴ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر مردان کلاسSM9  از ساعت ۹:۴۹ تا ۹:۵۴ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۱۹ تا ۱۷:۲۴ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر بانوان کلاسSM9  از ساعت ۹:۵۹ تا ۱۰:۰۹ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۲۹ تا ۱۷:۳۹ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاسSB13  از ساعت ۱۰:۱۴ تا ۱۰:۱۸ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۴۴ تا ۱۷:۴۸  به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاسSB13  از ساعت ۱۰:۲۲ تا ۱۰:۲۶ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۵۲ تا ۱۷:۵۶  به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر آزاد مردان کلاسS14  از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۳۸ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۰۸ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر آزاد بانوان کلاسS14  از ساعت ۱۰:۴۳ تا ۱۰:۴۸ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۱۳ تا ۱۸:۱۸ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر مردان کلاسSM10  از ساعت ۱۰:۵۳ تا ۱۰:۵۷ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۲۳ تا ۱۸:۲۷ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر بانوان کلاسSM10  از ساعت ۱۱:۰۲ تا ۱۱:۰۷ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۲ تا ۱۸:۳۷ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاسS8  از ساعت ۱۱:۱۲ تا ۱۱:۱۶ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۴۲ تا ۱۸:۴۶ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر آزاد بانوان کلاسS8  از ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۲۳ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۵۰ تا ۱۸:۵۳ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر پروانه بانوان کلاسSB4  از ساعت ۱۱:۲۷ تا ۱۱:۳۳ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۵۷ تا ۱۹:۰۳ به وقت ایران
مرحله مقدماتی شنای ۲۰۰ متر آزاد مردان کلاسS2  از ساعت ۱۱:۳۹ تا ۱۱:۴۸ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۰۹ تا ۱۹:۱۸ به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاس SB5ساعت ۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۰ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاس SB5ساعت ۱۷:۳۷ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۷ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینای شنای ۲۰۰ متر مردان SM9 ساعت ۱۷:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۱:۱۵ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینای شنای ۲۰۰ متر مردان SM9 ساعت ۱۷:۵۳ به وقت برزیل و ساعت ۱:۲۳ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاسSB13 ساعت ۱۸:۰۲ به وقت برزیل و ساعت ۱:۳۲ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه بانوان کلاسSB13 ساعت ۱۸:۰۸ به وقت برزیل و ساعت ۱:۳۸ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۲۰۰ متر آزاد مردان کلاس S14  ساعت ۱۸:۲۹ به وقت برزیل و ساعت ۱:۵۹ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینای شنای ۲۰۰ متر مردان SM10 ساعت ۱۸:۵۹ به وقت برزیل و ساعت ۲:۲۹ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینای شنای ۲۰۰ متر بانوان SM10 ساعت ۱۹:۰۷ به وقت برزیل و ساعت ۲:۳۷ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S8  ساعت ۱۹:۲۹ به وقت برزیل و ساعت ۲:۵۹ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S8  ساعت ۱۹:۳۶ به وقت برزیل و ساعت ۳:۰۶ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاس SB4ساعت ۱۹:۵۶ به وقت برزیل و ساعت ۳:۲۴ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان کلاس SB4ساعت ۲۰:۰۴ به وقت برزیل و ساعت ۳:۳۴ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال و فینال شنای ۲۰۰ متر آزاد مردان کلاسS2ساعت ۲۰:۲۶ به وقت برزیل و ساعت ۳:۵۶ بامداد به وقت برزیل
تنیس با ویلچر ( زنان و مردان):
راند دوم
ژاپن و برزیل ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
اسپانیا و آرژانتین ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
آمریکا و اسپانیا ساعت ۱۲:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران
انگلیس و سوئد
انگلیس و برزیل: (زنان)
فرانسه و انگلیس ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
سوئد و استرالیا
فرانسه و مجارستان ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
استرالیا و ژاپن
آمریکا و هلند: (زنان)
ژاپن و آفریقای جنوبی ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
کره و فرانسه
بلژیک و انگلیس ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
آمریکا و فرانسه
چین و هلند ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
انگلیس و سیرالئو
آمریکا و هلند( بانوان)
لهستان و هلند ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
لهستان و ژاپن ساعت ۱۱:۰۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران
راند دوم:
دوبل دو نفره:
(مردان) :
بلژیک و اسپانیا
ژاپن و اتریش
آفریقای جنوبی و آرژانتین
برزیل و هلند
یک چهارم نهایی
دوبل دو نفره:
( بانوان):
هلند و آمریکا
چین و ژاپن
آمریکا و هلند
انگلیس و شیلی
انتهای پیام/
Go to TOP