برنامه ایران در سومین روز از مسابقات

برنامه سومین روز از رقابت های پارالمپیک مشخص شد و نمایندگان کشورمان در رشته های مختلف به مصاف حریفان خود می روند.

به گزارش تیم رصد سمیرم خبر به نقل از گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان،نمایندگان کاروان پارالمپیکی کشورمان در سومین روز از مسابقات در رشته های ذیل به میدان رقابت ها می روند:
رشته تیر و کمان: ابراهیم رنجبر،غلامرضا رحیمی ساعت ۱۲-۹ به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران
رشته تیر و کمان: محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت ۱۲-۹ به وقت برزیل و ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران
رشته دو و میدانی ماده پرتاب دیسک: علی محمد یاری،علیرضا قلعه ناصری ساعت ۱۳-۱۰ به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران در استادیوم المپیک
رشته جودو در وزن ۱۰۰ کیلوگرم: حامد علیزاده ساعت ۱۳:۳۰-۱۰به وقت برزیل و ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ به وقت ایران در کاریوکاآرنا ۳
رشته جودو در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: حمزه نوری ساعت ۱۳:۳۰-۱۰ به وقت برزیل و ساعت  ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ به وقت ایران در کاریوکاآرنا ۳
رشته دو و میدانی ماده دو ۱۰۰ متر: احمد اجاقلو ساعت ۱۲:۱۴-۱۱:۵۴ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۴۵ به وقت ایران در استادیوم المپیک
رشته تیراندازی : معصومه خدابخشی ساعت ۱۳:۳۰-۱۲:۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۱ به وقت ایران در مرکز تیراندازی المپیک
والیبال نشسته بانوان : ایران- آمریکا ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ به وقت ایران
رشته تیراندازی : معصومه خدابخشی ساعت ۱۵:۱۵-۱۴:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۱۵ تا ۲۲:۴۵ به وقت ایران در مرکز تیراندازی المپیک
رشته تیر و کمان: هادی نوری ساعت ۱۸-۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۳۰ تا ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران
رشته تیر و کمان: سمیه عباسپور ساعت ۱۸-۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۳۰ تا ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران
رشته تیر و کمان: مجید کاکوش ساعت ۱۸-۱۵ به وقت برزیل و ساعت ۲۲:۳۰ تا ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران
اهدای مدال تیراندازی ساعت ۱۵:۴۵-۱۵:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۳ تا ۲۳:۴۵ به وقت ایران
بسکتبال با ویلچر:ایران-امریکا ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۱۵ تا ۱ بامداد به وقت ایران
رشته وزنه برداری در وزن ۶۵ کیلوگرم: حمزه محمدی ساعت ۱۷:۱۰-۱۶ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۳۰ تا ۴۰ دقیقه بامداد به وقت ایران در مجموعه ورزشی ریو
فوتبال هفت نفره:ایران-آمریکا ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰ به وقت برزیل و ساعت ۲۳:۴۵ تا ۱ بامداد به وقت ایران
رشته جودو در وزن ۱۰۰ کیلوگرم: حامد علیزاده ساعت ۱۷:۳۵-۱۷:۰۵ به وقت برزیل و ساعت ۳۵ دقیقه بامداد  تا ۱:۰۵ بامداد به وقت ایران در کاریوکاآرنا ۳
اهدای مدال وزنه برداری در وزن ۶۵ کیلوگرم ساعت ۱۷:۳۰-۱۷:۲۰ به وقت برزیل و ساعت ۵۰ دقیقه بامداد تا ۱ بامداد به وقت ایران
رشته دو و میدانی ماده پرتاب نیزه: هاشمیه متقیقان ساعت ۲۰:۳۰-۱۷:۳۸ به وقت برزیل و ساعت ۱:۰۸ تا ۴ صبح به وقت ایران در استادیوم المپیک
رشته جودو در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: حمزه نوری ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۴۵ به وقت برزیل و ساعت ۱:۱۵ تا ۱:۴۵ بامداد به وقت ایران در کاریوکاآرنا ۳
اهدای مدال دو و میدانی در ماده پرتاب دیسک ساعت ۱۸:۰۶-۱۸ به وقت برزیل و ساعت ۱:۳۰ تا ۱:۳۶ بامداد به وقت ایران
انتهای پیام/
Go to TOP