طنز؛

چرا پدرها کولر را خاموش می‌کنند؟

در یک پژوهش جدید کشف شد چرا پدرها و راننده تاکسی ها کولر را خاموش می کنند؟

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا، تا به حال از خودتان پرسیده اید که خاموش کردن کولر چه لذتی دارد که پدرها و راننده تاکسی ها به آن اصرار دارند و با تمام جوکهایی که در جامعه بر علیه آنها ساخته می شود، مصرانه به کار خود ادامه می دهند؟

تا به حال از خود پرسیده اید که چرا قهرمان دوچرخه سواری ایران در المپیک درست چند قدم بعد از خط شروع مسابقه می رود توی دیوار؟

یا چرا در دوره قبل المپیک قهرمان شنای ایران در حین مسابقه در استخر المپیک غرق شد و غریق نجات با سختی و بدبختی توانست او را نجات دهد؟

یا چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست؟

پدرها و راننده تاکسیها جزو باهوش ترین و با تجربه ترین افراد جامعه هستند. اگر بعد از ساعت پخش خبر تلویزیون پای صحبت پدرتان بنشینید، زوایای جدیدی درعرصه سیاست به رویتان گشوده می شود و یا اگر در تاکسی به تفسیرهای سیاسی راننده گوش جان بسپارید، می توانید از دسیسه های و بازی های سیاسی داخلی و کشورهای منطقه و حتی بین المللی آگاه شوید. گاهی در این مباحث به سوال شما در مورد اینکه چرا انسان می خواهد در مریخ ساکن شود هم  پاسخ داده می شود.

قطعا با شنیدن این دو دلیل می توانید قبول کنید که پدرها و راننده تاکسی ها هیچ کاری را بی دلیل انجام نمی دهند و حتما در خاموش کردن کولر لذتی نهفته است که برای ما آدمهای خام و سطحی نگر نامکشوف مانده است. ما در مورد رفتارهای این انسانهای آینده نگر و عمیق، جوک و لطیفه می سازیم و به آن می خندیم، غافل از اینکه موضوع چیز دیگری است. روزی از خواب غفلت بیدار میشویم که در خبرها می شنویم دانشمندان جهان کشف کرده اند که هنگام خاموش کردن کولر ماده ای در بدن آزاد می شود که موجب ایجاد نشاط و شادی و از بین رفتن استرس و بیماری های پاراکلینیکی می شود. همچنین این عمل به اندازه پریدن از آبشار نیاگارا در بدن آدرنالین تولید می کند. بسیاری از افرادی که در روز بارها اقدام به خاموش کردن کولر می کنند، دچار آوردوز می شوند و در اثر ترشح بالای این ماده در بدن، کارشان به بیمارستان می کشد. بنابراین در مصرف میزان خاموش کردن کولر دقت فرمایید تا دچار سو مصرف نشوید.

بعد از این کشف بزرگ هم قطعا مراکزی برای ترک مصرف خاموش کردن کولر در سطح شهر تاسیس میشود که معتادان این ماده را در آنجا بستری کنندو به تخت ببندند.
آنوقت است که ما می فهمیم، چه لذتی در خاموش کردن کولر وجود داشته و ما از آن غافل بوده ایم و اسیر دل بوده ایم و آن وقت است که به حکمت این جمله پی می بریم که تا پدر نشوی نمی فهمی.

یک وقتی هم می رسد که می فهمیم که چرا دوچرخه سوار تیم ملی در بازی های المپیک درست روی خط شروع راست می رود توی دیوار.

یک وقتی هم متوجه می شویم که چرا قهرمان شنای المپیک در استخر غرق می شود و نجات غریق او را نجات می دهد.

شاید وقتی هم رسید که فهمیدیم که چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
Go to TOP