واژگونی تریلی حامل خودروهای صفر/ عکس

واژگونی تریلی حامل خودروهای صفر کیلومتر در جاده ترانزیت اردستان -کاشان را مشاهده می کنید.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا، واژگونی تریلی حامل خودروهای صفر کیلومتر در جاده ترانزیت اردستان -کاشان را مشاهده می کنید.
واژگونی تریلی حامل خودروهای صفر/ عکس

واژگونی تریلی حامل خودروهای صفر/ عکس

واژگونی تریلی حامل خودروهای صفر/ عکس

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
Go to TOP