فیلم/سخنرانی دکتر سلیمی در مجمع نمایندگان استان اصفهان

در این جلسه دکتر اصغر سلیمی خطاب به استاندار اصفهان گفت: سمیرم را جزء استان اصفهان بدانید و نگذارید استان های دیگر برای سمیرم تصمیم بگیرند

به گزارش گروه چند رسانه ای سمنا، در ادامه فیلم سخنرانی دکتر اصغر سلیمی در مجمع نمایندگان استان اصفهان را مشاهده می کنیم.

Go to TOP