اینجا هم آب هست، اما کم است!

روستای فتح الله از توابع شهرستان مانه سملقان در خراسان شمالی از کمبود آب رنج می برد.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا، روستای فتح الله از توابع شهرستان مانه سملقان در خراسان شمالی از کمبود آب رنج می برد. نبود آب آشامیدنی و بهداشتی ، زندگی در این روستا را دشوار کرده است و ساکنان این روستا ی ۹۰ خانواری آب مورد نیاز برای آشامیدن و یا موارد بهداشتی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند ، هر چند برای لوله کشی آب در روستای فتح الله اقدام شده است اما لوله گذاری را به امان خدا رها کرده اند و از آبرسانی به این روستا خبری نیست.
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
اینجا هم آب هست، اما کم است!
منبع: شفاف
Go to TOP