سلیمی:

ابهامات قانون انتخابات باید رفع شود

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: کلی گویی و ابهامات قانون انتخابات باید رفع شود.

به گزارش خبرنگار سمنا، اصغر سلیمی با اشاره به نزدیک بودن به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، گفت: قانون انتخابات دارای کلی گویی ها و ابهاماتی بوده که باید تصحیح و رفع شود.

وی قانون انتخابات را نیازمند تغییرات اساسی دانست و افزود: رفع ابهام در موضوعاتی همچون التزام عملی به دین اسلام و قانون اساسی یا رفع ابهامات تبلیغات انتخاباتی از جمله مواردی است که نیازمند تغییر اساسی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابهام زدایی و دوری از کلی گویی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف یک نیاز اساسی در قانون انتخابات است.

وی تصریح کرد: برای بررسی صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات نیاز است که مصادیق بررسی کاملا مشخص شود و نقض جزئی از مقررات را نمی توان به تمام تعمیم داد و آن شخص را کاملا فاقد التزام دانست.

سلیمی گفت: بررسی قانون انتخابات باید در کمسیون شورا ها مورد بررسی قرار گیرد تا با روشن شدن مصادیق، بررسی و تایید صلاحیت کاندیداها به درستی در انتخابات آینده انجام پذیرد.

Go to TOP