سلیمی:

واردات محصولات مشابه تولید داخلی مغایر اقتصاد مقاومتی است / واردات لیمو جای تامل دارد

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: واردات محصولات کشاورزی تولید داخل مغایر اقتصاد مقاومتی و فاقد هر توجیه منطقی است.

به گزارش خبرنگار سمنا، اصغر سلیمی با اشاره به اخبار رسیده از گرانی لیموی وارداتی گفت: اگر خبر گرانی لیمو تا کیلویی ۱۳ هزار تومان صحت داشته باشد باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: باید صحت دست های پشت پرده گرانی لیمو در کشور بررسی شود و واردات میوه لیمو که ظرفیت تولید داخلی آن وجود دارد جای شک و تامل دارد.

سلیمی واردات میوه تولید داخل را فاقد هر توجیه منطقی دانست و گفت: برای لبیک گفتن به اقتصاد مقاومتی باید به جای حرف زدن در عمل اقدام کنیم و نباید محصولات مشابه تولید داخل مانند لیمو وارد کشور شود.

وی خواستار بررسی دست های پشت پرده واردات لیمو توسط جهاد کشاورزی شد و گفت: باید اجازه واردات کالاهای مشابه داخلی را صلب کنیم تا تولید کنندگان داخلی متضرر نشوند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: پاسداشت اقتصاد مقاومتی با حمایت از نیروی بومی و تولید داخلی معنی می یابد نه تنها با حرف زدن.

 

Go to TOP