در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه های کشاورزی:

تجمع کشاورزان در مقابل فرمانداری سمیرم+ تصاویر

صبح امروز کشاورزان سمیرمی در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه کشاورزی خود در مقابل فرمانداری تجمع و خواستار رفع هر چه سریعتر این مشکل شدند.

به گزارش گروه شهروندی پایگاه خبری سمنا، صبح امروز کشاورزان سمیرمی در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه کشاورزی خود در مقابل فرمانداری تجمع و خواستار رفع هر چه سریعتر این مشکل شدند.

Go to TOP