توقیف ۵۲۰۰ کیلوگرم آرد مشکوک به فساد در سمیرم

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در بازرسی بازرسان ۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم آرد مشکوک به فساد کشف شد.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان اعلام کرد: پیرو بازرسی های کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان سمیرم، در بازرسی از یک واحد نانوایی مقدار پنج هزار و ۲۰۰ کیلوگرم آرد مشکوک به فساد توقیف شد.

رفیعی بیان داشت: این محموله پس از انجام نمونه برداری، به آزمایشگاه مواد غذایی استان ارسال، که با توجه به نتایج آزمایشگاهی، محموله توقیفی غیر قابل مصرف انسانی اعلام شد.

وی بیان داشت: پرونده خاطیان و نحوه استفاده محموله آرد توقیفی برای مصارف غیر انسانی جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شد.

منبع: خبرگزاری مهر

Go to TOP