رئیس حوزه علمیه سمیرم:

بصیرت مردم همیشه برهم زننده سراب دشمنان است

رئیس حوزه علمیه سمیرم گفت: حضور در انتخابات کشور ما جدا از یک نگرش سیاسی و حزبی بواسطه علاقه مردم به نظام و آگاهی و بصیرت مردم همیشه برهم زننده سراب دشمنان دین و نظام بوده و خواهد بود و همیشه کابوس خوابهای آشفته دشمنان قسم خورده نظام اسلامی است.

حجت الاسلام اکبر سعادت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سمنا از سمیرم اظهار کرد: انتخابات امری است که درتمام کشورها وجود دارد ولی نه به این شکل و سبک و سیاقی که در کشور ما وجود دارد.

وی تصریح کرد: حضور در انتخابات کشور ما جدا از یک نگرش سیاسی و حزبی بواسطه علاقه مردم به نظام و آگاهی و بصیرت مردم همیشه برهم زننده سراب دشمنان دین و نظام بوده و خواهد بود و همیشه کابوس خوابهای آشفته دشمنان قسم خورده نظام اسلامی است.

حجت الاسلام سعادت افزود: در نگاهی دیگر انتخابات آیینه خواسته های مردم از نظام و تجلی آزادی یا خفقان در یک جامعه است در جامعه ای مثل ایران انتخابات پرچم و نشانه آزادی مردم  و مردمی بودن نظام است.

وی با دعوت عموم مردم به حضور در انتخابات گفت: انشاالله روز ۱۰ اردیبهشت ماه ، روز تجلی عشق به میهن و انقلاب ، شاهد حضور حداکثری مردم شریف و بصیر سمیرم پای صندوقهای آزادی و عزت و اقدار میهن خواهیم بود و اکنون که دشمنان از ما خواستار عدم شرکت یا حضور کورکورانه هستند ما به این سخن رهبر عزیزمان عمل خواهیم کرد که فرمودند :”مردم آگاه باشند و در نقطه مقابل خواست دشمن عمل کنند”، انشاالله پرشور و بصیر در این انتخابات حضور خواهیم داشت.

Go to TOP