- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

دیدار امام جمعه با پرسنل شبکه بهداشت

به گزارش گروه شهروندی پایگاه خبری سمنا، امام جمعه سمیرم با پرسنل و رابطین شبکه بهداشت سمیرم دیدار کرد.

ارسالی: احمدرضا آقایی