شهروند خبرنگار

نمایشگاه صنایع دستی وپخت غذای سنتی که در آموزشگاه بنت الهدی حنا

نمایشگاه صنایع دستی وپخت غذای سنتی در آموزشگاه بنت الهدی حنا به مناسبت هفته مشاغل وبه همت شهردار محترم حنا برگزار گردید.

به گزارش گروه شهروندی پایگاه خبری سمنا، نمایشگاه صنایع دستی وپخت غذای سنتی در آموزشگاه بنت الهدی حنا به مناسبت هفته مشاغل وبه همت شهردار محترم حنا برگزار گردید.
ارسالی: سیده کبری داودی
Go to TOP