یادداشت /

به یاد کاسرمست؛ سمیرم یکپارچه هست خبر ندارید!

فرمانده زارعی می‌بایست بداند که لزوماً نباید در گرماگرم انتخابات باشد تا درصدد جلب نظر مردم باشد، بلکه باید برای ترمیم وضعیت اجتماعی و پایگاه مردمیِ بسیار شکنندهِ خود و جلب نظر معدودی از مخالفین در انتخابات گذشته و توسعه پایگاه خود و رهایی از وضعیت مذبذب اجتماعی و ترمیم افکار عمومی تلاش کند.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا به نقل از کبنا؛

تحریریه کبنا: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

کبنانیوز؛

فرهاد صبورزاده
انتخابات بویراحمد با کلیه فراز و نشیب‌های آن و تمام باور‌ها و ناباوری‌های افکار عمومی به تأیید نهایی نهاد ناظر بر انتخابات رسید. با هر دیدگاهی اعم از اینکه مصلحت گرایانه انتخابات به تأیید رسیده باشد و یا مبتنی بر واقعیت عدم تخلف ادعایی تأیید شده باشد، نهایتاً پرونده آن بسته شد. اصطلاحاً بنا بر ادعای برنده قانونی این انتخابات، «دوران رفاقت‌ها» شروع شده است، اگرچه در روزهای اخیر در دانشگاه‌ها و برخی ادارات خبرهایی از حذف و طرد بقایای مخالفینی که در مناصب سطوح پایین و حتی کارمندی صِرف، اشتباهاً و یا سهواً از دوره قبل به جا مانده بودند، به گوش می‌رسد تا در باور مردم مفهوم «پایان رقابت‌ها» و «آغاز رفاقت‌ها» ی برنده قانونی و مجری آن انتخابات، تداعی شود و ظرفیت سنجی تحمل مخالفین مشخص شود!
با اتمام تردیدهای انتخابات بویراحمد و پایان دل نگرانی‌های برنده ۷ اسفند، پس از کش و قوس‌های فراوان و دلهره‌هایی که از عدم تأیید آن در اردوگاه ساز و نقاره در بلوار بویراحمد بود، نهایتاً به دلگرمی و آرامش منتهی شد و درد و رنج حاکی از استرس یک ماهه بررسی صحت انتخابات و ناراحتی‌های عصبی ناشی از آن، نوید برخورد پرخاشگرایانه و اصطلاحاً «دق دلی» درآوردن را داد. و اینچنین شد که آغاز تسویه حساب‌های انتخاباتی با شعار «آغاز رفاقت‌ها و پایان رقابت‌ها»، نسیم دلنوازی را در بهار بویراحمد به مشام می‌رساند.
تحرکات سیاسی فاتحان این عرصه و قشون کشی سیاسی به «سمیرمِ تاریخی» تداعی کننده بسیاری از خاطرات مردم بویراحمد در دوره پهلوی دوم و غائله عشایر جنوب ایران با رشادت‌های فرماندهان نظامی و سیاسی بویراحمد است. از یک طرف شاید امیدوار کننده باشد که احتمالاً دگرباره مردان بویراحمد درصدد نفوذ و استفاده از پتانسیل‌های مناطق همجوار در عرصه سیاسی و.. برای شهرستان باشند. از طرفی دیگر تداعی کننده نقل تجارب فعالیت‌های سیاسی کاندیدای برنده انتخابات بویراحمد به کاندیدای دور دوم سمیرم است! اما در این صورت حضور مجری انتخابات بویراحمد در این جلسه محل سوال است که ایشان باید تجارب خود را به کاندیدای انتخابات بدهد یا فرماندار سمیرم؟! به هر حال هر کاری آداب و ترتیبی دارد.
در هر صورت این دو بزرگوار قطعاً از انتخابات پرتنش بویراحمد تجارب ارزنده‌ای در عرصه فعالیت و جلب آراء مردم و همچنین اجرای دقیق انتخابات خواهند داشت که برای اهالی سمیرم مفید خواهد بود. ولی اشکالی که بر این جلسه وارد است، آن است که فرماندار باید با فرماندار هم طراز (هم تراز) خود در سمیرم همراه شده و کاندیدای برنده با کاندیدای هم طراز….
و اما بعد، از حیث تحلیل درون شهرستانی، هر کسی که برای فتح سرزمینی می‌رود یا برای نمایش قدرت و انتقال تجارب، همچون حاج زارع برای اعلام حمایت از شخصی سیاسی به منطقه‌ای می‌رود و یا دیداری در این راستا دارد، طبیعتاً می‌بایست درخصوص دیار و پایگاه خود خیالی آسوده داشته باشد و اصطلاحاً می‌باید در خانه خود پایگاه قوی داشته باشد. در حالی که با نگاهی به انتخابات اخیر بویراحمد، لازم است که حاج زارع به جای توسعه فعالیت‌های خود و قشون کشی سیاسی در حمایت از کاندیدایی در سمیرم، عجالتاً پایگاه اجتماعی خود را ترمیم کند که در خوشبینانه‌ترین حالت با فرض صحت همه جانبه انتخابات و تأیید افکار عمومی، ۲۷ درصد مردم بویراحمد را به همراه دارد.
فرمانده زارعی می‌بایست بداند که لزوماً نباید در گرماگرم انتخابات باشد تا درصدد جلب نظر مردم باشد، بلکه باید برای ترمیم وضعیت اجتماعی و پایگاه مردمیِ بسیار شکنندهِ خود و جلب نظر معدودی از مخالفین در انتخابات گذشته و توسعه پایگاه خود و رهایی از وضعیت مذبذب اجتماعی و ترمیم افکار عمومی تلاش کند. زیرا عاری از تمایل برای حضور مجدد در انتخابات‌ها، نمی‌توان ۴ سال را با تقلیل باور عمومی سپری کرد. البته شاید چنین تحلیلی اشتباه باشد و ایشان تصور کند که صرفاً با کسب عددی و تأیید آن، از پایگاه عظیم مردمی برخوردار است. اگر این گونه باشد، باید به یاد آن نقل ظریفانه «کاسرمست» افتاد که در یکی از دوره‌های قبلی انتخابات بویراحمد با آرایه اغراق، غیرآگاهانه (تصور می‌کرد که سمیرم نیز جزء حوزه انتخابیه بویراحمد است) برای تبلیغ و شدت حمایت مردمی از کاندیدای مورد علاقه خود اظهار می‌کرد که؛ سی حاجی، سمیرم یکپارچه هست خبر ندارید!
پی نوشت دائمی: انتظار می‌رود سیاسیون در باب انتقاد‌ها حداقل همچون طلبه جسور و چماق به دست کهگیلویه‌ای تحمل انتقاد‌ها را داشته باشند (که در این سال‌ها حتی بد‌ترین فحش‌ها را شنید و خم به ابرو نیاورد و از همه صبور‌تر نشان داد) و نه علیرغم شعار انتقادپذیری و ظاهری آرام در مواجه با منتقدین، پاشنه درب مقامات قضایی را بچرخانند. منطقی است که درصدد پاسخگویی رسانه‌ای باشند نه انتقام قضایی و ایجاد خفقان!

  1. جمشید گفت:

    واقعا” حیرت آور است هنوز گذشته ای که در گذشته است را به مسائل سیاسی روز ربط میدهید . برادر عزیز می خواهی بگی من هم مقاله نویسم . امروز مردم سمیرم مردم دیگری هستند با تفاوتهای خودشان و همینطور مردم بویر احمد . شما چه هدفی را دنبال می کنید . نماینده بویر احمد یک شخص است که باید افکار و اندیشه های او را بر انداز کرد که در تفکرات او چیست آیا انسان آزاد اندیش و آزاد منش و متفکر است یا نه ، دست بدار از نوشتن این مطالب بی محتوا و تفرقه افکنانه .

Go to TOP