استاندار اصفهان در نامه اي به وزير كشور؛

آمادگی استان اصفهان جهت انجام طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی

استاندار اصفهان طی نامه ای به وزیر کشور گفت: در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، این استان آمادگی خود را به عنوان پایلوت جهت انجام برنامه ی اجرایی و عملیاتی نمودن طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی اعلام می دارد.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا به نقل از صاحب نیوز، استاندار اصفهان در نامه ای به وزیر  کشور با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده اند، برتوجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه ها و سیاست ها تاکید و تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، این استان آمادگی خود را به عنوان پایلوت جهت انجام برنامه ی اجرایی و عملیاتی نمودن طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی اعلام می دارد.

استاندار اصفهان، با اشاره به نامه مربوط به واگذاری مسئولیت راهبری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: استان اصفهان بخشی از برنامه های اجرایی، میزان و مصادیق وظایف و اختیارات اولویت دار را جهت واگذاری آماده نموده است.

رسول زرگرپور با اشاره به اینکه در این برنامه، بخشی از برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، افزود: اولویتهای دستگاه ها در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، الزامات مورد نیاز اجرای سیاستهای مقاومتی، شناسایی و بکارگیری قابلیت ها و ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی پایدار از جمله مواردی است که در برنامه اقتصاد مقاومتی استان مورد توجه قرار گرفته است.

روابط عمومی استانداری اصفهان

Go to TOP