- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

سقوط پراید در کانال آب

به گزارش گروه شهروندی پایگاه خبری سمنا، یک پراید امروز به دلیل عدم کنترل در جوی آب خیابان شیخ صدوق افتاد.

ارسالی: الیاس کاوه