بارش ۲۳ میلیمتر باران در سمیرم

همزمان با اولین روزهای سال نو، باران بهاری سمیرم را آب و جارو کرد.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، آمار های اداره کل هواشناسی استان اصفهان از بارش ۲۳٫۱ میلیمتری بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته خبر می دهد.
اولین باران بهاری سمیرم از روز گذشته (دوشنبه) آغاز شده و تا کنون ادامه دارد تا بارش سال زراعی جدید به ۳۳۷ میلیمتر برسد.
بنابر آمار های اداره کل هواشناسی استان اصفهان بارش سال زراعی گذشته حدود ۲۵۷ میلیمتر بوده و میزان میانگین بارندگی بلند مدت سمیرم ۴۱۳ میلیمتر می باشد.

بارش در سال زراعی نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی روبرو بوده و نسبت به میانگین بارندگی کمبود ۲۱ درصدی بارش را در شهرستان شاهد بوده ایم.

Go to TOP