به مناسبت 22 بهمن برگزار شد:

جنگ شادی انقلاب در حنا

مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه حنا میزبان گروه هنری پرپروک شدند.

به گزارش تیم شهروند خبرنگار پایگاه خبری سمنا از حنا  گروه هنری پرپروک به سرپرستی عاطفه کاوه ای به مناسبت ۲۲ بهمن در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه جنگ شادی انقلاب برپا کردند.

Go to TOP