- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

احیای یک موجود زنده پس از ۳۰ سال انجماد

به گزارش تیم رصد سمنا به نقل از ایسنا: دانشمندان در موسسه ملی تحقیقات قطبی در ژاپن، خرس‌های آبی (نوعی کرم) که از نمونه خزه منجمد در قطب جنوب در سال ۱۹۸۳ جمع آوری شده بودند را بازیابی کردند. این نمونه بیش از سه دهه در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شده است.

خرس‌های آبی که همچنین به Tardigrades یا بچه خوک خزه‌ای معروف هستند، موجودات کوچکی هستند که در آب سکونت دارند. بدن آنها دارای بخش‌بندی بوده و یک میلی متر طول و هشت پا دارند.

از دو خرس‌ آبی که احیا شدند، یکی از آنها پس از ۲۰ روز مرد، اما دیگری توانست زنده بماند و سومی از تخم بیرون آمد.

این کرم ۱۹ تخم گذاشت که ۱۴ مورد، با موفقیت از تخم بیرون آمدند.

خرس‌های آبی که در سراسر جهان یافت می‌شوند می‌توانند در فشار شدید، مانند اعماق آب زنده بمانند و حتی در خلاء فضا به مدت چند روز زندگی کنند.

زمانی که آنها یخ می‌زنند، وارد حالتی به نام cryptobiosis می‌شوند که طی آن فرآیند‌های متابولیک بدن آنها غیر فعال شده، هیچ نشانه‌ای از حیات نشان نمی‌دهد.

رکورد قبلی برای بقای خرس‌های آبی بزرگسال در شرایط منجمد، هشت سال بود و یک پژوهش قدیمی‌تر نشان داده بود که حد بالای زنده ماندن تحت شرایط عادی اکسیژن هوا در حدود ۱۰ سال است.

مگومو تسوجیموتو رهبر این پژوهش اظهار کرد: ما می‌خواهیم از مکانیزم بقای طولانی مدت خرس‌های آبی با بررسی آسیب به دی‌ان‌ای این کرم‌ها و توانایی آنها برای ترمیم این آسیب رمزگشایی کنیم