لحظات شیرین برفی سمیرم

تصاویر ارسالی از برف شب گذشته سمیرم که توسط شهروند سمیرمی برای سمنا ارسال شده اشت.

به گزارش گروه شهروندی پایگاه خبری سمنا؛ در ادامه تصاویری از برف شب گذشته سمیرم را مشاهده می کنید.

ارسالی: محمود صاعدی

Go to TOP