دیدار با وزیر بهداشت

مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیرم همراه با نماینده شهرستان با وزیر بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی کشور دیدار کردند.

به گزارش گروه شهروندی پایگاه خبری سمنا؛ مدیرشبکه بهداشت و درمان سمیرم و رئیس بیمارستان به همراه نماینده شهرستان در دفتر وزارت با مقام عالی وزارت باهدف ارائه گزارشی از وضعیت موجود بهداشت ،مشکلات ونیازهای بهداشت ودرمان شهرستان سمیرم دیدار نمودند.

در این جلسه دکتر صبوحی مدیر شبکه گزارش کاری از روند اجرای طرح نظام تحول سلامت،وضعیت موجودو مشکلات بهداشت و درمان منطقه بیان و همچنین نماینده محترم خواسته های شبکه و بیمارستان را بصورت مکتوب ارائه نمودند.

سپس جناب آقای دکتر هاشمی وزیرمحترم بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی کشورضمن بیان رهنمودها و دیدگاهها ، دستور رسیدگی به مشکلات منطقه را صادر نمودند که بحمدالله بیشتر تقاضاها به تصویب رسید .

ارسالی: جلیل صابری

 

Go to TOP