امام جمعه موقت سمیرم:

وقف تجارتی است که هیچ زیانی ندارد

امام جمعه موقت سمیرم با بیان اینکه باید اموال خود را به نحو احسن مدیریت نماییم افزود: وقف تجارتی است که هیچ زیانی برای شخص واقف و انفاق کننده ندارد.

حجت الاسلام سجاد زینعلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سمنا از سمیرم، اظهار کرد: انسان با انجام صدقه جاریه و وقف می تواند حتی بعد از مرگ نیز بر اموال خود نظارت داشته باشد و تا سالیان سال پس از مرگ ثواب معنوی حاصل از وقف نصیب وی بشود.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم هفت مرتبه از واژه ای کاش استفاده شده است، افزود: تا زمانی که زنده هستیم باید توشه هایی برای آخرت خود فرو بفرستیم.

زینعلی با اشاره به اینکه صدقه در قرآن کریم بسیار تاکید شده است، تاکید کرد: خداوند در قرآن کریم بسیار به انفاق هم به صورت آشکار و هم به صورت نهان توصیه کرده است و این نشان از اهمیت والای آن دارد.

امام جمعه موقت سمیرم انفاق را جهاد الاموال عنوان کرده و گفت: در قرآن کریم به جهاد الاموال همواره قبل از جهاد النفس اشاره شده است از این رو ارزش جهاد الاموال بیشتر از جهاد النفس است.

وی تاکید کرد: وقف صدقه جاریه است به این معنا که پاداش آن حتی پس از مرگ شخص تا زمانی که مورد استفاده مردم باشد به پرونده شخص واقف در آخرت اضافه خواهد شد .

زینعلی با بیان اینکه باید اموال خود را به نحو احسن مدیریت نماییم، افزود: وقف تجارتی است که هیچ زیانی برای شخص واقف و انفاق کننده ندارد.

وی با اشاره به اهمیت واسطه گری در وقف خاطرنشان کرد: کسی که مردم را در مورد مسائل وقف راهنمایی می دهد خود از پاداش الهی برخوردار می شود.

Go to TOP