استحصال حدود ۱۲ میلیون مترمکعب آب با اجرای طرحهای آبخیزداری در اصفهان

بااجرای طرحهای آبخیزداری وعلوم زیستی دراستان اصفهان حدود ۱۲ میلیون مترمکعب آب استحصال شد.

به گزارش تیم رصد سمنا به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، مدیر آبخیزداری اداره کل آبخیزداری ومنابع طبیعی استان اصفهان گفت: برای اجرای این طرحها در یک سال حدود ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
آقای امینی افزود: ایجاد بندهای خاکی، پخش سیلاب وبندهای سنگی ملاتی ، بذرپاشیو نهال کاری ازجمله طرحهای آبخیزداری وعلوم زیستی است که بیشتر در شهرستانهای سمیرم ، چادگان ، خوانسار،گلپایگان وکاشان اجرا شده است.
وی وسعت طرحهای آبخیزداری مطالعه شده این استان را دومیلیون و ۵۰۰ هزارهکتارمنابع طبیعی اعلام کردو گفت: تاکنون طرح آبخیزداری در یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتارمنابع طبیعی از این وسعت اجرایی شده است.
مدیر آبخیزداری اداره کل آبخیزداری ومنابع طبیعی استان اصفهان افزود: اکنون ۸۰۰ هکتار از منابع طبیعی این استان آماده اجرای طرحهای آبخیزداری است که برای اجرای آنها به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

Go to TOP