معرفی شهدای سمیرم/70

شهید یوسف قاسمی

یوسف فرزند خانواده ای فقیر بود که با تلاش و پشتکار توانسته بود استخدام ذوب آهن شود اما دفاع از کشورش را بر همه چیز ترجیح داد.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، شهید یوسف قاسمی از شهر شهید پرور ونک و متولد ۱۳۳۵ بود، ۲۵ ساله بود که در جنگ تحمیلی بر اثر ترکش خمپاره به شهادت رسید.

برادر شهید اینگونه به ما می گوید: دو برادر و ۵ خواهر بودیم، از اولش با فقر و بد بختی بزرگ شدیم، یوسف تا کلاس چهارم را در مدرسه مفتح درس خواند و پس از آن برای کمک به خانواده ترک تحصیل کرد و به اصفهان رفت، دو سال طول کشید . کارش شده بود موزائیک سازی، او خستگی و فشار  زیادی را تحمل می کرد.

یوسف با کار و تلاش خود پس اندازی کرد و پس از آن به خدمت سربازی رفت، دوره خدمت که تمام شد در ذوب آهن اصفهان استخدام گردید، پس از آن دختری را برای او انتخاب کردیم، اهل شهر قم بودند، برای خواستگاری آن جا رفتیم،  ازدواج کرد و خدا به او دو دختر عنایت کرد .

جنگ که شد، گفت می خواهم به منطقه بروم، به او گفتیم تو دو دختر کوچک داری، کجا می خواهی بروی، اما او عزم دیگری داشت،  وقتی خواست خداحافظی کند، دختر سه ساله اش پاهای او را گرفته بود و نمی گذاشت پدرش از در خارج شود،

به ما خبر دادند که یوسف مجروح شده، خودم را به بالین او در بیمارستان رساندم، از ناحیه سر مجروح شده بود.

سال ۶۱ بود که به ونک آمد و سری به ما زد، با هم چند ساعتی روی زمین کشاورزی کار کردیم یوسف به من گفت باید اصفهان بروم و کاری در آن جا دارم، او خداحافظی کرد و رفت و سر از منطقه درآورد.

عملیات رمضان شروع شده بود، ما دلواپس وضعیت یوسف بودیم، خبر آوردند که شهیدی را اشتباهاً به شیراز و بعد به اصفهان  فرستاده اند، کارمند ذوب آهن بوده است، فکر نمی کردم که برادرم باشد، در زمین کار می کردم که خبر دادند برادرت شهید شده است.

مادرم شب خواب می بیند که یک دسته گل بهشون می دهند ومی گویند پرپر کند،۱۰ یا ۱۵ روز بعد از خداحافظی و رفتش از ونک خبرشهادتش رسید.

پس از شهادت برادر، خودم عازم جبهه شدم. آموزش نظامی را در شهرضا دیدم و پس از آن به استان کردستان و شهر دیواندره، گردنه حسین آباد اعزام شدم. پدرم راضی بود اما می گفت: که برادرت که شهید شده، کجا می خواهی بروی؟

پیام شهید :
امروز تاریخ صدر اسلام تکرار شده و دوباره مکتب توحید در برابر ابر قدرت ها خود نمایی می کند و روزی است که به سادگی می توان حق را از باطل شناخت

Go to TOP