بازی های بومی محلی سمیرم / 14

بازی تاپ تاپ خمیر

تاپ تاپ خمیر یکی از بازی های پرهیجان و پر شور و نشاط می باشد که برای تقویت حافظه و همچنین دقت بسیار مناسب است.

پایگاه خبری سمنا – امرالله قاسمی/ تاپ تاپ خمیر نام یکی از بازی های بومی شهرستان سمیرم بوده که بر خلاف امروز در گذشته رونق زیادی داشته و در تمام گروه های سنی انجام می شده است.

از مهمترین هدف های بازی تاپ تاپ خمیر سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت می باشد و این بازی با تعداد نفرات ۲ تا ۱۰ نفر برگزار می شود.

در بازی تاپ تاپ خمیر یک نفر که او را اوستا می نامند چشمان یکی از بچه ها را که به حالت سجده روی زمین افتاده است را با پارچه می بندد، سپس دست یکی از بچه ها را بالا می برد و در حالی که آرام آرام به پشت کمر او می زند، این شعر را می خواند: «تاپ تاپ خمیر شیشه، پُر پنیر، دست کی بالا؟»

در این موقع بازیکن باید حدس بزند اسم شخصی که دستش بالا برده شده است، چیست، اگر درست بگوید برنده است و یک امتیاز می گیرد و شخصی که دستش بالا برده شده بود، باید جای او را بگوید اما اگر اشتباه بگوید، یک امتیاز منفی می گیرد و باید خودش بازی را تکرار کند.

این بازی هم چنان ادامه دارد تا زمانی که بازیکن درست حدس بزند و در پایان، امتیاز شماری     می کنند و امتیاز هر کس بیشتر بود، برنده است.

Go to TOP